02862702191

Xứ lý hóa chất chảy tràn, hóa chất rơi trên mặt đất

Bột thấm hóa chất tràn, gối thấm hóa chất, giấy thấm hóa chất và phao thấm hóa chất đa năng, thấm dầu đa năng

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối Gối thấm hóa chất, phao ngăn hóa chất, bột thấm hóa chất chảy tràn, giấy thấm hóa chất Spilfyter của Mỹ