02862702191

Tấm thấm hút váng dầu

Cuộn bông hút dầu tràn, tấm thấm hút váng dầu, ngăn ngừa vệt dầu loang

Gối hút dầu hiệu quả, tấm thấm hút dầu nhanh chóng, gối hút dầu ngăn chặn dầu loang trong các sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường