02862702191

Lõi lọc Aqua và Lõi lọc tinh, giấy xếp Clean Green Hàn Quốc

Lõi lọc nén BDM Aqua, Lõi lọc sợi CPP Aqua và Lõi lọc giấy xếp, Lõi lọc tinh, Lõi lọc khuẩn Clean Green Hàn Quốc

Lõi lọc Aqua và Lõi lọc tinh Clean Green Với các chiều dài 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch và kiểu kết nối DOE hai đầu bằng, Oring 222 hoặc Oring 226. Công ty Môi trường Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ