02862702191

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010 khí đốt và nhiệt và công thức chất lỏng ít so với việc xây dựng sản xuất bột khô.

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010 để trung hòa chất kiềm rò rỉ nhanh chóng an toàn và rò rỉ thành phần cơ bản, đặc trưng sự đổi màu sản phẩm có thể giúp người dân đối phó với rò rỉ và xác định sự an toàn của dọn dẹp khu vực tràn nguy hiểm.

Các tính năng và lợi ích

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010 là sản phẩm chống rò rỉ chuyên nghiệp.

Có quá trình biến màu đặc trưng, có thể hiển thị rõ ràng cho dù các thành phần cơ bản đã được vô hiệu hóa hoàn toàn tác nhân trung hòa, và đảm bảo an toàn.

Công việc dọn dẹp

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010 khí đốt và nhiệt và công thức chất lỏng ít so với việc xây dựng sản xuất bột khô.

Bột thấm trung hòa kiềm Spilfyter 450010 rất phù hợp ứng cứu chất lỏng trong các khu vực khó khăn tiếp cận, cho bề mặt thẳng đứng hoặc góc, vv.

Công thức lỏng chứa các hạt, rất thích hợp cho các phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm và những nơi khác.

Tùy chọn mô hình

 

Số

Mô tả

Đóng gói

450.001

Tác nhân trung hòa khô 900g

10 chai / hộp

450 010

Tác nhân trung hòa khô túi 4.5 kg

1 Túi / Hộp

450 040

Tác nhân trung hòa khô túi 18 kg

1 Túi / Hộp

 

 

Hóa học

sự tập trung

Thành phần (900 g chất trung hòa)

Điều trị 1 gallon (3,78 lít) lượngcần thiết

 Amoniac (NH4OH)

Tỷ lệ phần trăm / nồng độ mol

Pint     /   lít

Lb      /   kg

61,7 (30% NH4) / 14,8

2,0       / 0,95

8.0     / 3.6

42,2 (20% NH3) / 9,8

3.04      / 1.44

5.3 /   2.4

20,6 (10% NH3) / 4,9

6.08     / 2.88

2.6      / 1.2

10,3 (5% NH3) / 2,4

12,46 / 5.90

1.3 /   0.6

Kali hydroxit (KOH)

 

50 / 13,4

2,1      / 1,05

7.2 /   3.3

40 / 10.7

2,78 / 1,32

5.6 /   2.6

20 / 5.3

5.64 / 3.67

2.8     / 1.3

10 / 2,6

11.49 / 5.44

1.4      / 0.6

Sodium hydroxide (NaOH)

50 / 19,2

1,54    / 0,73

10.40 /   4.7

40 / 15.3

1.94    / 0.92

8.30 /   3.8

20 / 11,5

2,94    / 1,23

6.20 /   2.8

10 / 3,8

7.86 / 3.72

2.0      / 0.9

 

 

 

 

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net