02862702191

Tấm thấm hút dầu tràn, thấm hút hóa chất rò rỉ

Phao quây dầu thấm hút dầu tràn, phao hút hóa chất, bột trung hòa acid, bột trung hòa kiềm, tấm thấm hút hóa chất nguy hại

Đông Châu phân phối tấm thấm hút dầu và hóa chất Spilfyter của Mỹ, tấm thấm hút dầu 3M, phao sock hút dầu 3M, bột trung hòa kiềm và acid, tấm thấm hút hóa chất nguy hai, bột xơ thấm hút dầu: 02862702191, lienhe@dongchau.net