02862702191

Hình chụp thức tế các sản phẩm lọc chất lỏng

Túi lọc PE, vải lọc, ống lọc khe inox, ống răng lược, tấm lọc răng lược inox, bình lọc túi, bình lọc lõi

Hình chụp thực tế sản phẩm giúp khách hàng hình dung dễ dàng và tham khảo trước