02862702191

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter cung cấp một bộ đầy đủ các biện pháp chống tràn.

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter sản phẩm bảo vệ rò rỉ thủy ngân, cung cấp ba sản phẩm khác nhau: ức chế hơi thủy ngân, bột nhận biết thủy ngân (chỉ số bột) và bột thấm trung hòa.  

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter có thể bao gồm một tập hợp đầy đủ hỗn hợp bột, chỉ số bột, chất ức chế hơi (bột) và phụ kiện.

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter bảo vệ con người và vật chất khi thủy ngân bị rò rỉ cung cấp một giải pháp tiện lợi, linh hoạt và an toàn.

Tính năng và ưu điểm:

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter cung cấp ba sản phẩm khác nhau: ức chế hơi thủy ngân, bột nhận biết thủy ngân (chỉ số bột) và bột thấm trung hòa thủy ngân.

- Cũng cung cấp một bộ chống tràn đầy (sản phẩm Số 520.250)

- Cung cấp giải pháp tiện lợi, linh hoạt và an toàn để xử lý bảo vệ rò rỉ thủy ngân.

- Là sản phẩm chống rò rỉ chuyên nghiệp

- Ba bước để làm sạch thủy ngân tràn:

Xác nhận sự tồn tại của thủy ngân (Hg)

Ức chế sự bay hơi của hơi thủy ngân

Các hỗn hợp thủy ngân vào chất ức chế hơi thủy ngân

- Khả năng hấp thụ hơi thủy ngân (Hg), và các chất liệu thấm hút khác như than hoạt tính.

- Khả năng hấp thụ thủy ngân lên đến 20 g / 100 g carbon

- Xác định các bột thủy ngân (chỉ số bột).

Chỉ ra các khu vực bị ô nhiễm thủy ngân bị nghi ngờ tồn tại thủy ngân.

- Chỉ cần rắc bột trong một khu vực và giữ nguyên vẹn trong 24 giờ, nếu khu vực bột chuyển từ màu hồng đến nâu đỏ hoặc đen, nó cho thấy sự hiện diện của thủy ngân.

- Bột nhận biết thủy ngân có thể bao gồm một khu vực của 0,1-0,15 mét vuông

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter cung cấp một bộ đầy đủ các biện pháp chống tràn.

- Bột thấm hóa chất cho thủy ngân (Hg) biến các yếu tố thủy ngân thành một hỗn hợp, ngăn chặn hơi thủy ngân độc hại có thể phát tán xa.

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter khả năng hấp thụ thủy ngân lên đến 15 g / 100 g carbon

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter cũng cung cấp một bộ chống tràn đầy (số 520 260)

Đặc điểm

Thích hợp cho việc làm sạch thủy ngân tràn mỗi bước có thể được sử dụng các phương pháp ba bước:

1. Kiểm tra sự hiện diện của hơi thủy ngân

2. Ức chế sự bay hơi của thủy ngân vào trong phạm vi.

3. Hỗn hợp bột trung hòa;

Bộ ứng cứu nhanh thủy ngân tràn vãi Spilfyter bao gồm:

270 g bột pha trộn,

250 gram bột xác định thủy ngân,

450 g chất ức chế hơi thủy ngân,

1 xi lanh hút,

1 xô với một cái xẻng nhỏ khuấy,

1 gạc hóa học,

1 túi rác,

1 găng tay cao su nitril,

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu