02862702191

Sản phẩm xử lý dầu tràn

Phao thấm hút dầu, phao ngăn dầu, gối thấm hút dầu và vải hấp thụ dầu lẫn trong nước

Sản phẩm xử lý dầu tràn, dầu lẫn trong nước của Mỹ Spilfyter, CanaTex được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Môi trường Đông Châu