02862702191

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter là thiết thực cho nhân viên cứu hỏa và nhân viên cấp cứu để xác định rò rỉ và cho dù bản chất của chất lỏng có chứa các chất độc hại.

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter là một sản phẩm chuyên nghiệp, tính chất của chất lỏng được sử dụng để xác định rò rỉ, phát hiện sự hiện diện của axit lỏng, bazơ, oxit và florua, xăng dầu, dung môi hữu cơ, iốt, brôm, hoặc clo và rủi ro hoá chất khác, để xác định rò rỉ cho các nhân viên cứu hỏa và cấp cứu nhân và xác định bản chất của chất lỏng có chứa các chất độc hại.

Các tính năng và lợi ích của que thử hóa học   

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter là một công cụ chuyên nghiệp để ngăn chặn rò rỉ.

- Xác định rò rỉ tính chất lỏng

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter để phát hiện rò rỉ của chất lỏng để giúp nhân viên cấp cứu xem xét làm thế nào để đối phó với sự cố tràn.

- Phát hiện sự hiện diện của axit lỏng, bazơ, oxit và florua, xăng dầu, dung môi hữu cơ, iốt, brôm hoặc rủi ro hóa chất clo.

- Giúp nhân viên cấp cứu phán đoán khoa học, và chọn các bước chính xác để làm sạch sự cố tràn: sử dụng sản phẩm hấp phụ, sử dụng trung hóa axit.

Que thử phân loại hóa chất Spilfyter là thiết thực cho nhân viên cứu hỏa và nhân viên cấp cứu để xác định rò rỉ và cho dù bản chất của chất lỏng có chứa các chất độc hại.

Mã số

Mô tả 

gói cài đặt

570 010

Que thử hóa học

10 que hộp

570 050

Que thử hóa học

50 que

/ hộp

 

Loại hóa chất

giới hạn độ nhạy cảm

Acid kiềm ( pH )

0-13

oxide

Mg 1 / L ( 1 ppm )

florua

Mg 20 / L ( 20 ppm )

sản phẩm dầu mỏ

 

dung môi hữu cơ

Mg 10 / L ( 10 ppm )

Iodine, brom hoặc clo

Mg 1 / L ( 1 ppm )

 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu