02862702191

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại chất liệu chịu lửa không cháy ngay lập tức như thảm cellulose, không có nóng chảy khi tiếp xúc đốt với nhiệt độ cao.

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại

Mô tả sản phẩm

Đối với môi trường  phòng thí nghiệm, nhà máy hóa chất, nhà máy và các thuốc thử khác.

Dễ dàng ép thành nhiều hình dạng, ngăn chặn tràn, làm sạch trong thời gian nhanh chóng các chất lỏng trên mặt đất.

Tính năng  

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại hấp thu axit, kiềm và chất lỏng bị rò rỉ chưa biết khác; 

Màu vàng dễ dàng để nhận biết nhìn thấy, để giúp ngăn ngừa sử dụng không phù hợp. 

Hấp thụ hóa chất: axit sulfuric, axit clohydric, axit nitric, axit phosphoric, sodium hydroxide, amoniac, axit hydrofluoric acid percloric, axit formic, chất lỏng hóa học khác có thể đốt cháy da; 

Có thể xé miếng nhỏ để hấp thụ chất lỏng đổ tràn thay vì sử dụng một miếng giẻ hoặc lau. 

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại được xếp quanh đáy và xung quanh máy để hấp thụ dầu rò rỉ.

Ngay cả khi ở độ bão hòa vẫn không bị rách, nát.

Thiết kế lúm duy nhất để tăng tốc độ tỷ lệ hấp thụ của toàn bộ chất lỏng, cho làm sạch nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Hấp thụ và khóa dầu, chất làm nguội, dung môi.

Chịu mài mòn, có thể chịu được điều kiện giẫm đạp thường xuyên ; nhanh chóng hấp thụ chất lỏng.

Có thể dễ dàng xé theo kích thước, theo yêu cầu.

Tấm bông hấp phụ hóa chất độc hại chất liệu chịu lửa không cháy ngay lập tức như thảm cellulose, không có nóng chảy khi tiếp xúc đốt với nhiệt độ cao.
 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net