02862702191

Băng keo cường lực 3M

Băng keo cường lực dùng dán kính 3M, băng keo cường lực dán gỗ 3M, băng keo cường lực dán móc treo đồ vật 3M, băng keo cường lực công nghiệp của 3M

Công ty Môi trường Đông Châu phân phối sản phẩm Băng keo cường lực VHB 5915, VHB 4905, VHB 4910, VHB 4611, VHB 4920, VHB 4932, VHB 4941, VHB 4945, VHB 4950, 4991, VHB 5910, VHB 5952, VHB 5962. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 80 3910 0189