02862702191

Men vi sinh BCP57 cho nước thải giấy và bột giấy

MEN VI SINH BCP57 CUNG CẤP SỨC ĐỀ KHÁNG LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÁC CHẤT ỨC CHẾ HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Ngày đăng: 27-03-2015

2,168 lượt xem

Dùng trong ứng dụng sản xuất giấy và bột giấy.  

Sự tăng cường vi sinh của BCP57 có thể:

 • Đẩy nhanh việc giảm các mùi khó chịu liên quan với xử lý chất thải bột giấy và giấy;
 • Tăng hiệu quả của hệ thống xử lý bị quá tải;
 • Giảm BOD và TSS trong nước thải;
 • Nuôi cấy lại sau khi khởi động trạm xử lý.

Đặc tính sản phẩm

 • Men vi sinh BCP57 màu vàng nâu, dạng hạt bột
 • Đóng gói 250gram trong bịch tự huỷ, 10kg/thùng
 • Độ ổn định: tối đa, mất 1 log/năm
 • pH 6.0 ‐ 8.5
 • Nồng độ  5.0 – 0.61gram/cm3
 • Độ ẩm 15%
 • Thành phần dinh dưỡng men vi sinh BCP57: Các chất dinh dưỡng vi sinh, chất kích thích
 • Số lượng vi sinh: 5 tỷ/gram sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Nhà máy/ trạm xử lý

* Trải đều liều khởi đầu này ra trong 10 ngày.

** Thêm vào thường xuyên càng tốt. Nếu một ngày nào đó bị bỏ qua, tăng gấp đôi liều xài vào ngày hôm sau.

Liều lượng sử dụng sẽ thay đổi theo lưu lượng, thời gian lưu và các thay đổi của hệ thống. Các tỷ lệ trên là dành cho một điển hình hệ thống được duy trì tốt.

Hệ thống bùn hoạt tính  Men vi sinh BCP57 cho hệ thống bùn hoạt tính bao gồm nhiều quá trình khác nhau: ví dụ sục khí kéo dài, sục khí dạng mẻ, bể hiếu khí tiếp xúc, bể hiếu khí theo bậc, bùn hoạt tính oxy. 

Men vi sinh BCP57 tỷ lệ áp dụng cho tất cả các sản phẩm dựa trên lưu lượng trung bình hàng ngày của bể sục khí, trừ dòng bùn tuần hoàn.

Hệ thống lọc nhỏ giọt và tiếp xúc sinh học dạng mẻ ‐ Men vi sinh BCP57 tỷ lệ ứng dụng cho tất cả các sản phẩm dựa vào lưu lượng trung bình hàng ngày đến bể lọc hoặc bể tiếp xúc, không bao gồm bất kỳ dòng chảy nào tuần hoàn lại.

Hệ thống ao hồ

Hệ  thống  hồ  sục  khí – Men vi sinh BCP57 tỷ  lệ  ứng dụng dựa vào lưu lượng trung bình chảy vào hồ xử lý.

Hệ thống hồ tùy tiện – Men vi sinh BCP57 tỷ lệ ứng dụng dựa vào diện tích bề mặt hồ.

 • Ngày 1‐5 20kg/10.000m2/ngày
 • Ngày 6+ 2kg/10.000m2/tuần

Hệ thống kỵ khí ‐ Men vi sinh BCP57 tỷ lệ ứng dụng dựa vào tổng thể tích của hồ kỵ khí:

 • <200,000L 1kg ‐ 2x/tuần/10.000L
 • >200,000L 0.5kg ‐ 1x/ngày/10.000L

Các hồ ờ nơi khí hậu lạnh ‐ Men vi sinh BCP57 chương trình nuôi cấy vi sinh bắt đầu khi nhiệt độ trong nước tối thiểu là 11oC

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu giao hàng toàn quốc

màng lọc nước chính hãng đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu