02862702191

Sản phẩm khác dùng trong trong sản xuất và công nghiệp

Vật tư sản xuất, nguyên vật liệu, phụ gia dùng trong sản xuất công nghiệp

Vải không dệt, vải không dệt dùng sản xuất khẩu trang. Vải không dệt lọc khí, vải không dệt may túi. Phụ gia dùng trong ngành nhựa, phụ gia ngành sơn, hóa chất chuyên dùng trong sản xuất thực phẩm, công nghệ điện tử, sơn, xi mạ