02862702191

Bột thấm axit Acid Gator

Bột thấm axit Acid Gator là khoảng 15% tro soda, tính theo trọng lượng, kết hợp với một thành phần cellulose có hiệu quả cho phép trung hòa một phần của các axit mà không đổ ra.

Bột thấm axit Acid Gator

Bột thấm axit Acid Gator là một phiên bản của dầu Gator được thiết kế đặc biệt để cho phép xử lý an toàn hơn và bắt đầu trung hòa của hầu hết các sự cố tràn axit nhanh chóng và hiệu quả. 

Bột thấm axit Acid Gator là khoảng 15% tro soda, tính theo trọng lượng, kết hợp với một thành phần cellulose có hiệu quả cho phép trung hòa một phần của các axit mà không đổ ra. 

Một khi chứa và vô hiệu hóa, hỗn hợp (axit + Acid Gator ) có thể được loại bỏ để xử lý. Bản chất của axit đóng gói là yếu tố quyết định trong việc xác định phương pháp xử lý. 

Bột thấm axit Acid Gator không phải là một tác nhân trung hòa mà là một chất hấp thụ, là một cách an toàn hơn để xử lý bình thường và ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn acid. 

Bột thấm axit Acid Gator - An toàn hơn cho việc xử lý và hấp thu Acid tràn vãi.

Acid Gator sẽ hấp thụ, ngăn chặn hơi và bắt đầu trung hòa axit trong một bước dễ dàng. 
Áp dụng Acid Gator sẽ bắt đầu trung hòa mà không làm lan rộng hơn các vùng ô nhiễm, cho phép bổ sung đại lý trung hòa cuối cùng để đạt độ pH mong muốn. 
Bột thấm axit Acid Gator có hiệu quả sẽ hấp thụ lên đến ba phần tư của một gallon axit.

 

Hướng dẫn sử dụng

Hình thành hàng rào xung quanh ngăn chặn tràn axit bằng Acid Gator. Một khi các axit đã được khống chế, áp dụng Acid Gator trực tiếp lên vết tràn axit. 

Acid Gator sẽ bắt đầu trung hòa axit trong khi ngăn chặn hơi có hại và các phản ứng lực thường được kết hợp với việc sử dụng một tác nhân trung hòa một mình. Một khi sự cố tràn axit được chứa một cách an toàn, dưới một lớp đệm của Acid Gator, một tác nhân trung hòa phải được thêm vào cho đến khi đạt được pH mong muốn.

Acid sẽ được hấp thụ bởi axit Gator khi pH là 2 hoặc cao hơn. 

Các ứng dụng

Các công ty hóa chất. 

Acid tràn trong sản xuất.

Các công ty bảo trì. 

Pin Acid tràn.

Công nghệ cao. 

Các ngành công nghiệp. 

Hiện tại bột trung hòa acid dạng bao giấy khó bảo quản, nhà sản xuất chuyển sang dạng hộp

Bột trung hòa acid dạng hộp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu