02862702191

Sản phẩm Lọc khí, lọc bụi, khử mùi

Khung lọc khí, giấy lọc bụi sơn, bông lọc bụi, Tấm xốp carbon, lưới lọc

Hình ảnh thực tế các sản phẩm lọc bụi như Khung Hepa, khung lọc túi, khung lọc thô, tấm carbon khử mùi, giấy lọc bụi sơn