02862702191

Men vi sinh, chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Men vi sinh tăng cường xử lý mùi hôi, phân hủy chất thải, xử lý nước thải

Công ty môi trường Đông Châu chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ cho ngành môi trường như: vale, ống, màng co, hệ thống lọc nước, bồn xử lý nước nguyên khối, túi lọc, lõi lọc, housing bình lọc chuyên dụng...Chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác phục nhà máy xí nghiệp cần xử lý cải thiện hệ thống xử lý nước, cung cấp các sản phẩm môi trường cho những công trình đang xây dựng và sản phẩm thay thế lọc trong công trình tại Việt Nam