02862702191

Mặt nạ, khẩu trang phòng độc

Khẩu trang chống bụi, măt nạ phòng độc

Mặt nạ, khẩu trang với khả năng hấp thụ hơi hóa chất, khí độc giúp bảo vệ đường hô hấp tránh ngạt thở trong các vụ cháy, rò rỉ hóa chất