02862702191

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit có thể được sử dụng cho nồng độ hơi đến 10 lần giới hạn phơi nhiễm cho phép

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit

Tính năng sản phẩm

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit được NIOSH chấp thuận để bảo vệ chống lại axit.

Thiết kế gọn gàng cho phép tăng cường tính an toàn và thoải mái.

Tính tương thích cho phép sử dụng với nhiều thiết kế mặt nạ nửa và toàn mặt nạ 3M.

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit giúp bảo vệ khí axit trong nhiều môi trường. Khi được sử dụng phù hợp với mặt nạ 3M đã được phê duyệt phù hợp, mặt nạ phòng độc này sẽ giúp bảo vệ đường hô hấp khỏi chlorine, hydro, clorua, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hoặc hydrogen sulfide. 

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit có thể được sử dụng cho nồng độ hơi đến 10 lần giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) với mặt nạ nửa mặt hoặc 50 lần PEL với mặt nạ đã được thử nghiệm với số lượng đầy đủ. 

Các ứng dụng được đề nghị cho hộp mực bao gồm lắp ráp và cơ khí, sạc, thay đổi, phân phối hóa chất, làm sạch và mạ điện. 

Phin lọc 3M 6002 cho phòng độc khí axit được chấp thuận cho các môi trường có chứa axit nhất định. Hộp mực này không dùng cho môi trường gây nguy hiểm cho cuộc sống và sức khoẻ (IDLH). Đã được chỉ định mã màu "Trắng" trong hệ thống NIOSH.

Thông số sản phẩm

Được sử dụng với:

Khẩu trang 3M

Số lượng gói:

2-Pack

Mô tả:

Acid Gas (AG)

Chiều cao:

3,4 inch

Chiều dài:

4,2 inch

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

vải lọc túi lọc, housing lọc

giải pháp lọc khí công nghiệp

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net