02862702191

Men vi sinh hồ xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt dòng BCP655

Men vi sinh hồ xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt dòng BCP655 giảm đáng kể làm nồng độ amoniac, thường là 40-50% trong vòng 24-48 giờ. tăng cường loại bỏ nitơ hữu cơ axit amin, protein, purin, pyrimidines, và axit nucleic trong khi tăng xử lý nước thải hiệu quả của ít nhất 50%.

Ngày đăng: 27-03-2015

2,361 lượt xem

- Các ứng dụng cụ thể của công nghệ sinh học để quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm thường được gọi là công nghệ sinh học môi trường. Nó được sử dụng trong chất thải và xử lý nước thải cũng như làm sạch môi trường bao gồm khử nhiễm chất thải độc hại và phân hủy sinh học của các loại dầu, thuốc trừ sâu và các chất hữu cơ khác.

- Vi sinh vật nói chung hiệu quả hơn các sinh vật đa bào trong xử lý môi trường, mặc dù các nhà máy cao hơn thường được sử dụng trong các hệ thống phytoremediation và điều trị thủy thảo.

- Hệ thống đô thị thường là hỗn hợp chất, hỗn hợp hoạt động liên tục. Hầu hết các quá trình là aerobic, nhưng ít kỵ khí. Một số quy trình như ủ và tiêu hóa yếm khí  liên quan đến cả hai mesophilic (15-40 ° C) và ưa nhiệt (45-70 ° C) các sinh vật trong điều kiện hoạt động khác nhau.

- Phần lớn các quy trình xử lý làm cho việc sử dụng trong các chất thải và cung cấp các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hoạt động trao đổi chất của các vi sinh vật. 

- Men vi sinh hồ xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt tiêu thụ nitơ vô cơ như ammonia, nitrate, và nitrite trong nhà máy xử lý thành phố và công nghiệp. Nó loại bỏ nitơ từ nước thải chứ không phải chuyển đổi nó vào một hình thức khác; 

- Men vi sinh hồ xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt dòng BCP655  giảm đáng kể làm nồng độ amoniac, thường là 40-50% trong vòng 24-48 giờ.  tăng cường loại bỏ nitơ hữu cơ axit amin, protein, purin, pyrimidines, và axit nucleic trong khi tăng xử lý nước thải hiệu quả của ít nhất 50%. 

- Men vi sinh hồ xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt dòng BCP655 giảm rối loạn thực vật và loại bỏ phụ phí tốn kém do mức độ xả cao.


- Vi khuẩn Pseudomonas sử dụng là heterotrophs và sử dụng carbon hữu cơ như là nguồn thực phẩm và năng lượng. Trong quá trình này, Nitơ tổng thể xảy ra thông qua ba cơ chế riêng biệt:

  • Men vi sinh dòng BCP655 chứa các chủng Pseudomonas có một lựa chọn hấp thu carbon cao hơn nhiều so với những gì thường gặp trong hệ thống xử lý nước thải. Như hấp thụ carbon của chủng Pseudomonas thường cao hơn (vì chủng Pseudomonas có thể tấn công một loạt các hóa chất hữu cơ), sự hấp thu nitơ tương ứng là cao hơn. 
  • Vi khuẩn Pseudomonas, coi là tích cực nhất, sử dụng Nitrite / nitrate cho hô hấp nếu oxy hòa tan giảm xuống dưới mức độ  cho phép trong bể sục khí. 
  • Pseudomonas có khả năng sử dụng nitrite cũng như nitrate cho tăng trưởng mục đích nếu amoniac là không  có trong hệ thống.  Men vi sinh dòng BCP655 có kết quả trong việc loại bỏ nitơ trong nước thải, chuyển đổi từ ammonia thành nitrat hoặc nitrit.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hệ thống hồ tùy ý – Tỷ lệ ứng dụng dựa vào diện tích bề mặt hồ.

  • Ngày 1‐3 20kg/10.000m2/ngày
  • Ngày 4+ 2kg/10.000m2/tuần

- Hệ thống kỵ khí ‐ tỷ lệ ứng dụng dựa vào tổng thể tích của hồ kỵ khí:

  • <200,000L 1kg ‐ 2x/tuần/10.000L
  • >200,000L 0.5kg ‐ 1x/ngày/10.000L

- Các hồ ờ nơi khí hậu lạnh ‐ chương trình nuôi cấy vi sinh bắt đầu khi nhiệt độ trong nước tối thiểu là 11oC

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu giao hàng toàn quốc

màng lọc nước chính hãng đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu