02862702191

Ủng BHLD khỏi hóa chất

Ủng BHLD khỏi hóa chất bao gồm đế ngoài và lót tháo rời. Tuyệt vời cho chế biến thực phẩm, khai thác, xử lý và hóa học.

Ủng BHLD khỏi hóa chất

Ủng BHLD khỏi hóa chất

Cung cấp sự bảo vệ hóa chất

Ủng BHLD khỏi hóa chất là không thấm nước 100 phần trăm và khả năng chống mài mòn rất tốt. 

Cung cấp sức kháng tối ưu với mỡ, khí, và hóa chất.

Ủng BHLD khỏi hóa chất bao gồm đế ngoài và lót tháo rời. Tuyệt vời cho chế biến thực phẩm, khai thác, xử lý và hóa học. 

Kích thước của nam giới 5-15. 

Các tính năng và lợi ích

Ủng BHLD khỏi hóa chất 100% không thấm nước, các hợp chất Polyblend

Ủng BHLD khỏi hóa chất tuân thủ F2413-05

Khả năng kháng cao cho mỡ động vật (đặc biệt là gia cầm), dầu axit, mỡ và hóa chất

Ủng BHLD khỏi hóa chất chịu mài mòn cao

Ứng dụng

Tuyệt vời để sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhà máy hóa chất, cắt cỏ, máy đóng hộp, chế biến gia cầm, chế biến thủy sản, nhà máy bia và khai thác mỏ.

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

vải lọc túi lọc, housing lọc

giải pháp lọc khí công nghiệp

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net