02862702191

Băng keo điện Nitto 923UT của Nhật (Nittoflon)

Thuộc dòng hàng Flouroplastic adhesive tape (Nittoflon)

Băng keo điện Nitto 923UT của Nhật (Nittoflon)

Băng keo điện Nitto 923UT của Nhật (Nittoflon)

Chiều dài 10m x độ dày 0.04mm

Băng keo điện Nitto 923UT

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net