02862702191

Dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm

Kính hiển vi điện tử, máy đo pH, máy đo TDS, máy đo oxi hòa tan, pipet, becker, cốc đun, cân điện tử

Cung cấp sản phẩm trang bị cho phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm vi sinh, phòng nuôi cấy sinh học, dụng cụ thí nghiệm cho các viện nghiên cứu