02862702191

Màng Lọc RO Suez Thay Thế Màng RO GE

Màng Suez được thay đổi nhận diện thương hiệu từ Màng RO GE (GE là tên tập đoàn, màng RO cũ lấy tên GE), mã hàng, nhà sản xuất, chất lượng, xuất xứ không thay đổi

Màng Lọc RO Suez Thay Thế Màng RO GE

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Thay đổi cho phù hợp với tiến trình phát triển, vì GE là tên công ty, có nhieuf nhãn hàng khác nhau, trước đây Màng RO GE lấy tên công ty

Các mã hàng màng RO cũ vẫn áp dụng cho màng RO Suez mới

Màng RO AK90: 4040 áp thấp (đk 100mm x dài 1m)

Màng RO AG90: 4040 áp cao (đk 100mm x dài 1m)

Màng RO AK400: 8040 áp thấp (đk 200mm x dài 1m)

Màng RO AG400: 8040 áp cao (đk 200mm x dài 1m)

Đông CHâu phân phối toàn quốc giá sỉ màng RO Suez thay thế màng RO GE

02862702191

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Màng RO Suez thay thế màng RO GE cũ

 

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Đông CHâu phân phối giá sỉ toàn quốc màng RO Suez

Màng lọc RO Suez thay thế màng RO GE

Bán sỉ màng RO Suez thay thế màng RO GE

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net