02862702191

Màng RO thương hiệu Suez thay thế thương hiệu GE

Các mã hàng màng RO AK90, AG90, AK400, AG400 của thương hiệu GE trước đây vẫn còn sử dụng cho màng RO Suez mới

Màng RO thương hiệu Suez thay thế thương hiệu GE

Màng RO thương hiệu Suez thay thế thương hiệu GE

Tất cả màng RO thương hiệu GE sẽ dược chuyển sang thương hiệu Suez với cung mã hàng, nhà sản xuất , cùng chất lượng, xuất xứ

Đông Châu phân phối toàn quốc Màng RO Suez Mỹ

02862702191, lienhe@dongchau.net

Màng RO Suez thay thế màng RO GE cũ

 

Màng RO Suez cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất cùng chất lượng với màng RO GE

Đông CHâu phân phối giá sỉ toàn quốc màng RO Suez

 

Thopong báo thay đổi thương hiệu màng RO GE sang màng RO Suez

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

vải lọc túi lọc, housing lọc

giải pháp lọc khí công nghiệp