02862702191

Chai xịt cách điện 3M 1601 khác chai xịt 3M 1602 như thế nào?

Chai xịt cách điện 3M 1601 và 3M 1602 đều là loại keo xịt cách điện của 3M. Tuy nhiên chai xịt 3M 1601 có màu trong, chai xịt cách điện 3M 1602 có màu đỏ, dùng nhận biết vị trí dễ dàng hơn

Ngày đăng: 28-09-2016

1,795 lượt xem

Chai sơn xịt cách điện 3M 1601 và 3M 1602

3M 1601: sơn có màu trong

3M 1602 sơn có màu đỏ 

Chai sơn xịt cách điện 3M 1601 (màu trong)  và 3M 1602 (màu đỏ)

Màu thực tế chai sơn xịt cách điện 3M 1601 và 3M 1602

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu giao hàng toàn quốc

màng lọc nước chính hãng đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu