02862702191

Chất trợ lọc MaxFlo Klear

Chất trợ lọc MaxFlo Klear là sản phẩm hiệu suất cao, hỗ trợ bộ lọc tái tạo cho tất cả các loại ứng dụng tách lỏng rắn.

Chất trợ lọc MaxFlo Klear

  • Giao hàng:Tận nơi

Hiệu quả 

  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear sản phẩm có hiệu suất cao, tách chất rắn-lỏng của các ứng dụng khác nhau của chất trợ lọc tái tạo. 
  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear từ nước thải vào pha rắn và cô lập. 
  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear chứa nhiệt lượng cao đốt để giảm tro.
  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear cung cấp một giải pháp duy nhất sản phẩm.
  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear giảm sản lượng và năng lượng nhu cầu vững chắc.
  • Chất trợ lọc MaxFlo Klear là sản phẩm hiệu suất cao, hỗ trợ bộ lọc tái tạo cho tất cả các loại ứng dụng tách lỏng rắn.

Sản phẩm ưu điểm sáng tạo

  • Loại bỏ khỏi nước thải và cô lập kim loại thành các dạng rắn.
  • Giảm thiểu các yêu cầu chất rắn sản xuất và năng lượng.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lớp lọc

1,00-2.800,00 micromet

Nhiệt độ tối đa

2000 oF

Sản phẩm

Nước làm mát; dầu

Ứng dụng / Công nghiệp

Động cơ công nghiệp; hồ bơi Spa; nước thải

Chất liệu lọc

Cellulose; trấu thóc Rice Hull Ash

Tính Năng Bổ Sung

Hấp Thụ Nước

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net