02862702191

Khúc xạ kế đo rượu nho

Khúc xạ kể đo rượu nho cung cấp một số mô hình đo khúc xạ để đo lượng đường trong các đơn vị đo lường khác nhau, cũng như dự đoán của rượu tiềm năng sản xuất với cùng một lượng đường.

Khúc xạ kế đo rượu nho

Khúc xạ kế đo rượu nho

- Khúc xạ kể đo rượu nho trong ngành sản xuất rượu vang nho được sử dụng rất đa dạng bởi tính tiện dụng nhanh gọn. 

- Khúc xạ kể đo rượu nho kiểm soát và dự đoán của rượu nằm ở lượng đường trong nho. 

- Khúc xạ kể đo rượu nho cung cấp một số mô hình đo khúc xạ để đo lượng đường trong các đơn vị đo lường khác nhau, cũng như dự đoán của rượu tiềm năng sản xuất với cùng một lượng đường.

Thông số kỹ thuật

Kiểu mẫu

Miêu tả

Phạm vi

Độ phân giải

Tính chính xác

WINE - Rượu dự đoán từ nồng độ đường trong nho

RBA0025A

Khúc xạ kể đo rượu nho Mỹ Wine
0-40% Brix / 
0-25% v / v Rượu ATC

 


Brix 0-40% 
Alcohol 0-25%


0.2% Brix 
0,2% Alcohol


± 0.2% Brix 
± 0.2% Alcohol

RBA0020A

Khúc xạ kể đo rượu nho Euro
0-20 ° Baume / 
0-25% v / v Rượu ATC

 


Baume 0-20 ° là 
Alcohol 0-25%


0,2 ° là 
0,2% Alcohol


± 0.2Be ” 
± 0,2% Alcohol

RBO0032A

Khúc xạ kể đo rượu nho Mỹ-Đức 0-32% Brix / 
30-140 ° Oe ATC


Brix 0-32% 
Oechsle 30-140 ° Oe


0.2% Brix 
1.0 ° Oe


± 0.2% Brix 
± 1.0 ° Oe

RBOK0032A

Khúc xạ kể đo rượu nho Mỹ-Euro
0-32% Brix / 0-140 ° Oe / 
0-25 ° KMW ATC

 

Brix 0-32% 
Oechsle 0-140 ° Oe 
KMW 0-25 °

0.2% Brix 
1.0 ° Oe 
0,2 ° KMW

± 0.2% Brix 
± 1.0 ° Oe 
± 0,2 ° KMW

RBOK0044  

Khúc xạ kể đo rượu nho Mỹ-Euro
0-44% Brix / 0-190 ° Oe / 
0-40 ° KMW

Brix 0-44% 
Oechsle 0-190 ° Oe 
KMW 0-40 °

0.5% Brix 
2.0 ° Oe 
0,5 ° KMW

± 0.5% Brix 
± 2.0 ° Oe 
± 0,5 ° KMW

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu