02862702191

Hút dầu Diesel, dầu DO, dầu FO, dầu HFO rò rỉ chảy tràn

Dạng tấm bông xốp, thấm hút lượng dầu gấp nhiều lần trọng lượng bản thân

Hút dầu Diesel, dầu DO, dầu FO, dầu HFO rò rỉ chảy tràn

Hút dầu Diesel, dầu DO, dầu FO, dầu HFO rò rỉ chảy tràn

Chât liệu: Bông xơ hút dầu, không thấm nước

Kích thước: 41 x 46 x 0.5cm, mỗi thùng 100 tấm

Tính chất: nhẹ và nỗi trên mặt nước, dùng thấm hút dầu DO, dầu FO, dầu bị tràn trên mặt sông, thu gom dầu tràn trên biển

Đông CHâu cung cấp giá sỉ toàn quốc Tấm thấm hút dầu DO, thu gom dầu tràn FO, gom dầu HFO rò rỉ

02862702191, lienhe@dongchau.net

Tấm thấm hút và thu gom dầu DO, FO, dầu HFO tràn rò rỉ

 

Tấm xử lý dầu tràn DO, thu gom dầu FO, gom dầu HFO loang trên bề mặt nước sông, biển

 

Phân phối giá sỉ tấm thấm hút dầu Diesel, thu gom dầu FO, xử lý dầu tràn HFO

 

Tấm thấm hút dầu DO rò rỉ, thu gom dầu tràn FO

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net