02862702191

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50 có Công suất 10 lít/ giờ, dùng trong dân dụng, sinh hoạt

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Chiều dài: 10 inch

Công suất lọc: khoảng 10 lít/ giờ

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Màng RO TW30 1812 50, lọc gia đình

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Màng RO gia đình Dow Filmtec

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

vải lọc túi lọc, housing lọc

giải pháp lọc khí công nghiệp

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net