02862702191

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO áp thấp 8040 BW30 HRLE 440i được thiết kế để giảm thiểu chi phí vốn trong các ứng dụng nước công nghiệp có độ tinh khiết cao mà không làm tăng thông lượng vận hành.

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO áp thấp 8040 BW30 HRLE 440i là một yếu tố năng suất cao kết hợp diện tích màng hoạt động cao nhất hiện có trong ngành công nghiệp hiện nay với màng BW30 loại bỏ cao. 

Màng RO áp thấp 8040 BW30 HRLE 440i được thiết kế để giảm thiểu chi phí vốn trong các ứng dụng nước công nghiệp có độ tinh khiết cao mà không làm tăng thông lượng vận hành.

Màng RO áp thấp 8040 BW30 HRLE 440i sản xuất nhiều hơn 10% nước so với phần tử DOW FILMTEC BW30-400 ở cùng áp suất vận hành và từ chối cao, cho phép chi phí vốn thấp hơn cho các hệ thống mới, hoặc tăng sản lượng nước trong một hệ thống hiện có.

Màng RO áp thấp 8040 BW30 HRLE 440i làm giảm chi phí vận hành hệ thống và nguy cơ rò rỉ o-ring có thể gây ra chất lượng nước kém.

Được thiết kế sử dụng ống tiêu chuẩn công nghiệp tiêu chuẩn 1.125 inch cho khả năng thay thế lẫn nhau.

Diện tích bề mặt danh nghĩa tích cực ft 2 (m 2 ) 440 (41)

Cho phép tốc độ dòng chảy gpd (m 3 / d) 11.500 (43)

Ổn định muối từ chối (%) 99,5

Giảm thiểu muối tối thiểu (%) 99,0

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

Màng RO Áp Thấp 8040 BW30 HRLE 440i

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net