02862702191

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi những cú sốc điện.

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD

 

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD được sử dụng rộng rãi để bảo vệ trong các ngành công nghiệp liên quan đến các thiết bị điện và điện tử. Lưu lượng xả tĩnh trong các ngành công nghiệp là nguyên nhân chính gây thiệt hại đến các thiết bị điện tử nhạy cảm như bắt cháy chất cháy mà dễ dàng can thiệp vào sản xuất.

Phạm vi làm việc của giày có điện trở thấp để đảm bảo bảo vệ tuyệt vời, tĩnh điện không kiểm soát được.

Các tính năng

Lót kháng khuẩn

Ngăn chặn kiểm soát mạnh mẽ điện tích tĩnh điện

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD chất liệu sợi nhỏ cao cấp

Chống nước

Ổn định

Hỗ trợ sử dụng tuyệt vời

Đế thiết kế chống dầu và chống trượt

Sử dụng

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD sản xuất điện tử

Công nghiệp xây dựng

Công nghiệp hạt nhân

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD bán dẫn

Quốc phòng

Hóa dầu

Dầu mỏ và ngành công nghiệp khí.

Ứng dụng

Dép đi trong phóng sạch chống tĩnh điện ESD được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi những cú sốc điện.

Được sử dụng chống tĩnh điện để bảo vệ các thiết bị nhạy cảm.

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

vải lọc túi lọc, housing lọc

giải pháp lọc khí công nghiệp

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net