02862702191

Kính bảo bảo vệ mắt

Kính bảo vệ, che chở mắt tránh va chạm, bảo vệ mắt khỏi ánh sáng, tia lửa điện

Kính bảo hộ dùng trong lao động che chắn mắt tránh va chạm, bảo vệ mắt khỏi ánh sáng cường dộ cao trong quá trình hàn, tia cực tím, ánh nắng mặt trời