02862702191

Đánh bóng nhanh bảo vệ sơn Liqui Moly 1679 250ml

Đánh bóng nhanh bảo vệ sơn Liqui Moly 1679 250ml đã phát triển cho tất cả các loại sơn xe thương mại có dấu hiệu mòn và hao mòn nhẹ đến trung bình.

Đánh bóng nhanh bảo vệ sơn Liqui Moly 1679 250ml

Mô tả Sản phẩm

Đánh bóng nhanh bảo vệ sơn Liqui Moly 1679 250ml giúp làm sạch, đánh bóng và bảo vệ sơn xe. Chất lượng cao dựa trên thành phần thực vật và các thành phần tổng hợp bảo vệ vĩnh viễn sơn chống lại thời tiết và điều kiện rửa xe thường xuyên. 

- Hoàn thiện một bề mặt sơn rực rỡ và tươi tốt. Thích hợp cho máy đánh bóng.

Mục đích sử dụng

Đánh bóng nhanh bảo vệ sơn Liqui Moly 1679 250ml đã phát triển cho tất cả các loại sơn xe thương mại có dấu hiệu mòn và hao mòn nhẹ đến trung bình. 

- Sơn xe hơi bị trầy xước và lấy lại độ bóng hoàn hảo ban đầu của xe. 

- Không sử dụng trên sơn mờ!

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net