02862702191

Băng keo điện Nitto 336 màu trong suốt, xanh nhạt

Là dòng sản phẩm Polyester adhesive tape, màu trong suốt và màu xanh dương nhạt

Băng keo điện Nitto 336 màu trong suốt, xanh nhạt

Băng keo điện Nitto 336 màu trong suốt, xanh nhạt

Loại Nitto 336 dày 0.06 và 0.08mm x dài 33m, màu trong, xanh dương nhạt

Loại Nitto 337 dày 0.1mm x dài 33m, màu xanh dương

Băng keo điện Nitto 336 và Nitto 337 màu trong - xanh nhạt

 

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net