02862702191

Ống phin tách hơi dầu khỏi không khí

Dùng ngăn hơi dầu thoát ra khỏi các tank bồn chứa dầu, chống thất thoát, ngăn ngừa cháy nổ, ô nhiễm môi trường

Ống phin tách hơi dầu khỏi không khí

Ống phin tách hơi dầu khỏi không khí

Cấu tạo được làm từ vật liệu chuyên dụng cho khí đi qua hơi dầu bị giữ lại

Kích thước làm theo yêu cầu

Ứng dụng: gắn ở miệng các tank nồn chứa dầu, ngăn hơi dầu thoát ra ngoài

Đông CHâu sản xuất phin lọc tách hơi dầu, ống lọc tách dầu khỏi không khí

02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc tách hơi dầu, ống ngăn hơi  dầu thoát ra ngoài

 

Ống tách hơi dầu, phin tách hơi dầu khỏi không khí

 

Sản xuất phin tách hơi dầu, ống tách hơi dầu

 

Ống tách hơi dầu khỏi không khí

 

Phin lọc bụi giấy nhựa PE sản xuất theo yêu cầu

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net