02862702191

Pipet tự động 1 kênh 1000-5000ul

Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl thiết kế nhẹ và thuận tiện của họ cho phép sử dụng thoải mái, sử dụng lặp đi lặp lại mà không có sự cố, cho phép thuận tiện hoạt động một tay, cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời.

Pipet tự động 1 kênh 1000-5000ul

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl được thiết kế để đơn giản hóa hàng ngày, các ứng dụng trộn mẫu thường xuyên, trong khi cung cấp kết quả chính xác cao và hiệu quả. 

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl thiết kế nhẹ và thuận tiện của họ cho phép sử dụng thoải mái, sử dụng lặp đi lặp lại mà không có sự cố, cho phép thuận tiện hoạt động một tay, cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời.

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl có một phạm vi khối lượng từ 1.000 đến 5.000 microliters, thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật số trong khi khối lượng mong muốn có thể dễ dàng điều chỉnh với cách xoay nút pit tông. 

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl với tám biến số khối lượng trong phạm vi của MicroPette. 

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl điều chỉnh lượng được chọn bằng cách chuyển các cơ chế pít tông ngón tay cái. 

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl được hiệu chuẩn theo ISO / DIS 8655.

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl vượt qua một kiểm soát chất lượng / kiểm tra hiệu chuẩn và được cung cấp với giấy chứng nhận. 

Tính năng

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl hoàn toàn tự động ở 121 ° C

- Thiết kế nhẹ và thuận tiện

- Màn hình hiển thị kỹ thuật số rõ ràng

- Pipet tự động 1 kênh 1000-5000μl cho truy cập vào các ống hẹp

- Dễ dàng hiệu chỉnh và duy trì với công cụ cung cấp

 

Phạm vi khối lượng

1000-5000ul

Số gia

50.0ul

Kiểm tra khối lượng

5000ul / 2500ul / 1000ul

Độ chính xác (±)

0,50% / 0,60% / 0,70%

Chính xác (±)

0,15% / 0,30% / 0,30%

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu