02862702191

Pipet tự động 1 kênh 100-1000UL

Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul cho truy cập vào các ống hẹp. Dễ dàng hiệu chỉnh và duy trì với công cụ được cung cấp.

Pipet tự động 1 kênh 100-1000UL

Pipet tự động 1 kênh 100-1000UL 

 Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul có tám biến khối lượng của trong phạm vi. 

- Điều chỉnh lượng được chọn bằng cách chuyển các ngón tay cái và cơ chế pít tông. 

- Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul  của được hiệu chuẩn theo ISO / DIS 8655.

- Mỗi Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul vượt qua một kiểm soát chất lượng / kiểm tra hiệu chuẩn và được cung cấp với một giấy chứng nhận.

- Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul  trọng lượng nhẹ và thiết kế tiện dụng. Màn hình sắc nét kỹ thuật số. 

- Pipet tự động 1 kênh 100-1000ul cho truy cập vào các ống hẹp. Dễ dàng hiệu chỉnh và duy trì với công cụ được cung cấp. 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Lượng chất lỏng ứng dụng

100-1000UL

Sai số

5.0UL

Chính xác

0,20% / 0,25% / 0,70%

Khoảng liều lượng ứng dụng

100-1000UL

Gia tăng

5.0UL

PHẦN SỐ SẢN XUẤT

71211114

CHÍNH XÁC ±

0,60% / 0,70% / 2,00%

Test

1000UL / 500ul / 100UL

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu