02862702191

Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế

Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế RSA0100A đọc bằng phần ngàn (ppt) hay lực hấp dẫn cụ thể, trong khi các màn hình đọc RSA0028A trong % của muối.

Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế

Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế

- Đồng hồ đo độ mặn được đo trong chế biến thực phẩm và sản xuất.

- Đồng hồ đo độ mặn việc kiểm soát của nước sốt, các hỗn hợp và pha loãng các chất cô đặc đòi hỏi kiểm soát thích hợp thông qua thiết bị đo lường hơn là dựa vào vị giác của một người. 

- Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế cung cấp hai mô hình đo khúc xạ và độ mặn trong một cho các mục đích này. 

- Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế RSA0100A đọc bằng phần ngàn (ppt) hay lực hấp dẫn cụ thể, trong khi các màn hình đọc RSA0028A trong % của muối. 

- Đối với hồ biển, các RSA0100A cũng hiển thị trọng lượng riêng và được kiểm soát giữa 1,020-1,026 tối ưu cho sức khỏe của đời sống thủy sinh .

Tính năng

- Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế đơn giản để sử dụng khúc xạ kế cầm tay.

- Đồng hồ đo độ mặn, khúc xạ kế dễ dàng hiệu chỉnh.

Thông số kỹ thuật

Kiểu mẫu

Miêu tả

Phạm vi

Độ phân giải

Tính chính xác

Độ mặn - nồng độ muối trong nước

RSA0100A
 

Độ mặn / SG Khúc xạ 
0 - 100ppt / 1-1.070SG ATC

Độ mặn: 0 đến 100% (ppt) 
1-1,027 SG

1% (ppt) 
0.001SG

± 1% (ppt) 
± 0.001SG

RSA0028A

Độ mặn: 0-28% ATC

Độ mặn: 0-28%

0,2%

± 0,2%

 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu