02862702191

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006 bảo vệ sơn hoàn thiện trong khi tạo ra độ bóng cao. .

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006

Mô tả Sản phẩm

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006 là sản phẩm sáp an toàn, sạch. Sử dụng trên tất cả sơn hoàn thiện. 

- Để sử dụng bằng tay hoặc một máy. 

- Sản xuất độ bóng cao, độ bóng và độ bền cao trên cả sơn xe mới và đã qua sử dụng. 

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006  bảo vệ sơn hoàn thiện trong khi tạo ra độ bóng cao. .

Chi tiết:

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006 tạo ra độ bóng cao, bóng và bền.

- Công thức linh hoạt là an toàn cho lớp phủ trong suốt và sơn hoàn thiện.

Paste đánh bóng xe 3M Premium Liquid Wax PN06006 có thể được sử dụng bằng tay hoặc với một đánh bóng.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty môi trường đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc

băng keo 3M chính hãng đông châu

lõi lọc khí công nghiệp gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu