02862702191

Chai xịt cách điện 3M 1602

Chai xịt cách điện 3M 1602 với lớp keo màu đỏ dùng cách điện và đánh dấu vị trí

Chai xịt cách điện 3M 1602

Chai xịt cách điện 3M 1602

Ứng dụng: dùng xịt lên bề mặt, xịt lên đầu nối dây điện các vị trí cách điện

Chai xịt cách điện 3M 1602

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Hotline: 02862702191 - 02862979478

GIẢI PHÁP LỌC CHẤT LỎNG

vải lọc túi lọc, housing lọc

GIẢI PHÁP LỌC BỤI

giải pháp lọc khí công nghiệp

BĂNG KEO 3M (USA)

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net